Eczacilar.net

TEİS o TV Programları için RTÜK’e Başvurdu

TEİS, o tv programlarını RTÜK’e şikayet etti !

TEİS o TV Programları için RTÜK’e Başvurdu

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), bitkisel ürünlerle tedavi ile ilgili televizyon programları hakkında RTÜK’e yazı gönderdi

İşte o yazı:

 

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

         Konu : Halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaşan bitkisel ürünlerle tedavi ile ilgili televizyon programları hk.

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada meydana gelen hızlı kentleşme sonucu doğal yaşama ve doğal ürünlere olan özlemin artmasıyla beraber kimyasal ürünlerden uzaklaşma çabasıyla yeniden gündeme gelen bitkisel ürünlerle tedavi arayışları bu alanın tekrar artan oranda halkın ilgisini çekmiş olup , yazılı ve görsel medyada bu konudaki ürünlerin tanıtım ve satışlarının artmasının yanı sıra, bilinçsiz tüketimin artmasıyla bu ürünler halk sağlığını ciddi anlamda tehdit eder boyuta ulaşmıştır.

Özellikle çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan kuşak programlarına davet edilen uzman ve yetkili sağlık personeli dahil, bitkisel ürünlerle tedavi (Fitoterapi) konusunda akademik yetkinliği olmayan kişilerin halkımızı yanlış ve eksik bilgilendirmesi sonucu üyelerimizin ve meslektaşlarımızın eczanelerine gelen hasta şikayetlerinde artış gözle görülür oranda artmış olup, yasal mevzuata aykırı ve halk sağlığını ciddi anlamda tehdit eder boyuta ulaşan bu tür yayınlar hakkında Kurumunuzca yasal mevzuatla verilmiş yetki gereği, ilgili tüm yayın kuruluşlarının uyarılması gerekmektedir. Şöyle ki ;

Bitkisel ürünlerle tedavi (Fitoterapi) insanoğlunun tarihi kadar eski bir tedavi yöntemi olup, tarihi süreç içinde tabipler tarafından hastalara doğrudan uygulanmış, Galenus ile birlikte tababetten ayrılarak eczacılık mesleğinin temel uğraş alanlarından biri olmuştur. Bilimsel ilerlemeye bağlı olarak da hastalıkları bu ürünlerin içindeki etken maddelerin tedavi ettiği bulunmuş, bu ( hastalıklara etken) maddelerin izole edilmesi ile modern ilaç formlarına ulaşılmıştır. Örneğin; bir kilo portakalın yenmesiyle vücuda alınabilecek C vitamini ilk zamanlar izole edilerek, kimya biliminin ilerlemesiyle kimyasal sentezle elde edilerek ve tek seferde alınabilen tablet, ampul, şurup vb. ilaç formu verilerek ihtiyacı olan her hastaya , her koşulda (bitkinin yetiştiği yer ve zamandan bağımsız olarak) verilebilir hale getirilmiştir.

Bu çerçevede ; gerek fitoterapi ürünü olsun , gerekse galenik form verilmiş ilaç olsun tarihin her döneminde ihtiyacı olan ve kullanılabilecek hastaya belirli dozda ve belirli miktarda hekim tavsiyesi ve eczacı kontrolünde verilerek kullandırılmıştır.

Zira ; belirli bir etken maddeyi taşıyan, belirli bir dozda ve belirli bir süreyle bir hastalığı tedavi etmek için kullanılması gereken her ürün ilaç olup, bitkisel  tedavi ürünleri (fitoterapi ürünleri) de mutlaka doktor tavsiyesi ve eczacı kontrolünde her hastaya uygun bir şekilde verilmelidir. Bütün hastaların aynı doz ve miktarda ilaç kullanmasına yönelik olarak modern tıp literatüründe bir tedavi protokolü bulunmamaktadır. Zira ; her hasta ayrı bir vakadır.

Bu yüzden de ; söz konusu ürünlerin nasıl kullanılacağı, tanıtımının nasıl yapılacağı, kimlerin yetkili olduğu gibi konular, ilgili mevzuat gereği Sağlık Bakanlığı’nın denetim ve kontrolünde olup, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” gereğince Fitoterapi ürünlerinin bilim komisyonunun uygun görüşü alınarak belirlenmiş endikasyonları dahilinde sertifikalı tabip önerisiyle uygulanabileceği, tanıtımlarda tıbbi ürün tanıtımına ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Kurumunuza başvuru yapmamıza neden olan televizyon programlarında; yetkili / yetkisiz kişilerce hazırlanma, kullanma, kullanma süresi ve doz miktarı tarif  ve tavsiye edilen fitoterapi ürünleriyle hastaların özellikle kronik hastalıklarıyla ilgili kullanmış oldukları ilaçların etkileri , etkileşimleri vb. gibi her hastaya bağlı olarak değişiklik gösteren hastaya özgü özellikler görmezden gelinerek tedavi süreci olumsuz etkilenmekte, kimi zaman kullanmakta oldukları hayati önemi haiz ilaçları kullanmayı bırakmaları önerilmekte, program konuğu olan kişilerin ürettiği ve sattığı fitoterapi ürünlerinin “bitkisel” ve “hiçbir yan tesiri olmadığı”na vurgu yapılarak bilinçsiz  tüketimi teşvik edilmekte, yapılan örtülü reklamlarla bilinçsiz kullanım sayısı arttırılarak  hastaların sağlıklarının ciddi zarar görmesine neden olunmakta ve ceza davalarına konu olacak şekilde modern tıp , tedavi yöntemleri ile eczacılık mesleği tezyif edilmekte, 1219 Sayılı Tababet Kanunu başta olmak üzere sağlıkla ilgili tüm yasal mevzuata aykırı bir şekilde teşhis ve tedavi uygulanmakta, gün geçtikçe de içeriğinde bu davranışların yapıldığı programların sayısı kurumunuz haricinde takip edilemeyecek miktarda artmaktadır.

6112 Sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (I) bendinde yer alan “yayın hizmetlerinin genel sağlığa zarar verecek davranışları teşvik edemeyeceği” ile 9. Maddesinin 5.fıkrasının (e) bendinde yer alan “yayın hizmetlerinde ticari iletişimin sağlığa zarar verecek davranışa teşvik etmeme” ilkelerine aykırı bir şekilde yapılan bu yayınlar hakkında ;

Tüm ulusal ve yerel yayın yapan televizyon kuruluşlarına, yine aynı kanunun 32.  Maddesinin 2. Bendinde  yer alan “8 inci maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcıları uyarılır.” Amir hükmü gereği gerekli uyarının yapılmasını, bu tür yayınların ve içeriklerin ilgili yasal mevzuat gereği Kurumunuzca takip altına alınmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eczacila/public_html/wp-content/themes/poyraz/parts/singleslider.php on line 17
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ