Eczacilar.net

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2015-2016

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2015-2016

Sınıf öğretmenliği taban puanları 2015-2016, Sınıf öğretmenliği taban sıralaması, Sınıf öğretmenliği puanları

Günümüz eğitim sistemi içerisinde, hem sınav sistemlerinin hem de içeriklerin sık sık değiştirilmesi, özellikle üniversite adayları açısından kafa karışıklıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Zaten başlı başına büyük bir sorun olan ve çoğu genç için hayatlarının kalan bölümünde esas belirleyici unsur olan üniversite sınavlarının yanında, bir de sıklıkla değişen ve oldukça dinamik bir yapıya sahip olan taban puan sistemi de, seçim yaparken oldukça dikkate alınması gereken bir etmen olarak karşımıza çıkmakta.

Bu karmaşık yapı içerisinde dahi, bazı bölümlerin seçiminde yerlerini koruduğundan bahsetmek mümkün olmakta. Bu bölümlerde birisi de sınıf öğretmenliği… Gerek alan içerisinde daha sonra yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında en çok atama yapılan bölümlerden birisi olması, gerekse de özel sektör içerisinde de iş olanaklarının fazla olması, bu bölümü cazip kılan etmenler arasında yer almakta. Durum böyle olunca da, sınıf öğretmenliği taban puanları konusunda ki güncel gelişmeleri takip etmek ya da analizleri doğru yapabilmek, bu bölümü seçmek isteyen üniversite adayları açısından çok daha önemli bir hal almakta.

İşte, yukarıda saydığımız bütün etmenleri bir araya topladığımızda, bu alanda seçim yapmak isteyen üniversite adaylarının ilk dikkate alması gereken konu, geçmiş dönemin taban puanları arasında kapsamlı bir karşılaştırma yapmak olacaktır. Bu kapsamlı araştırma sayesinde, aslında üniversite seçim bolluğunun ve öğrencinin seçim kriterlerinin çeşitliliği de göz önüne alındığında, sınıf öğretmenliği puanları arasından kendisine en uygun üniversite içerisinde seçim yapabilmesi mümkün olacaktır.

Ancak bu noktada, en başta da belirttiğimiz gibi, taban ve tavan puanların oldukça dinamik bir yapıya sahip olması ve yıldan yıla değişkenlik göstermesi, üniversite adayları açısından oldukça yanıltıcı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. İşte burada devreye, seçimlerin daha net yapılabilmesi açısından anahtar bir kavram giriyor; taban ya da başarı sıralaması… Özellikle sınıf öğretmenliği gibi oldukça tercih edilen bir bölümde, sınav sonuçları paralelinde nokta atışı yapabilmek için sınıf öğretmenliği taban sıralaması araştırmalarının da, en az taban ve tavan puanlar kadar dikkatle yapılması gerekiyor. Zira puan aralıkları; ortalama sınav sonuçları, tercih sayısı, açılan kontenjan gibi pek çok faktörden etkilense de, başarı sıralamasında genellikle çok fazla bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. İşte bu iki kavramın da iyi değerlendirilmesi ve sınavda alınacak iyi bir puan ile adayların önlerini çok daha net bir şekilde görerek, seçimlerini yapabilmeleri mümkün olmaktadır.

Bütün bu bilgiler ışığında, üniversite adaylarına yardımcı olması açısından, hazırladığımız tablo puan sistemini aşağıda bulabilirsiniz. Uzun bir dönem içerisinde araştırma yapıldığında ise, sınıf öğretmenliği taban puanları konusunda sürekli bir yükselişin olduğunu görmekteydik. Ancak özellikle son 3 sınav döneminde, taban puanı konusunda oldukça dengesiz bir seyir oluştuğunu görmekteyiz. Özellikle 2013 yılında oldukça azalan taban puanlar, bazı üniversitelerde açılan kontenjanların boş kalmasına kadar varan sonuçlar ortaya çıkarttı.

sinif-ogretmenligi

Ancak özellikle yeni dönem ile birlikte, sınıf öğretmenliği puanları bu kadar düşmüşken, bu alanda yüklenmelerin olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanında, KPSS alanında, sınıf öğretmenleri için kontenjan sayısının arttırılması da, özellikle ileride devlet kadrosunda çalışmak isteyen adayların, bu alana daha sık yönelmesine neden olacak gibi duruyor. Hal böyle olunca, özellikle önümüzdeki ilk 1 – 2 yıl içerisinde, taban puanlarda ciddi farklılıkların devam etmesi bekleniyor.

Bu durum ise, yukarıda bahsettiğimiz gibi, sınıf öğretmenliği taban sıralaması konusunu çok daha önemli bir hale getiriyor ve adayların seçim konusunda aralıkları daha geniş tutması avantajını doğuruyor. Yani sınıf öğretmenliğini isteyen bir adayın, 100 – 150 bin arasında seçim yapmasındansa, 100 – 300 bin arasında seçim yapması daha akıllıca olacak gibi duruyor.

Peki Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ne durumda ?

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
İstanbul Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 367,97096 395,20106
Ege Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 364,96744 406,65650
Marmara Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 355,53786 409,64693
Yıldız Teknik Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 47 353,47709 406,89411
Gazi Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 118 351,59336 409,26033
Dokuz Eylül Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 348,09448 394,23749
Ankara Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 344,72111 382,71342
Kocaeli Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 52 344,32846 378,98479
İstanbul Aydın Üni. Sınıf Öğretmenliği  (Tam Burslu) TM-2 12 343,08422 359,47196
Hacettepe Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 342,64065 399,78041
Anadolu Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 340,73742 394,74387
Başkent Üni. Sınıf Öğretmenliği  (Tam Burslu) TM-2 3 339,19889 352,74958
Uludağ Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 118 339,12415 390,12018
Erciyes Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 72 338,64292 380,06133
Çukurova Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 337,76039 418,14636
Eskişehir Osmangazi Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 337,24117 368,85917
Akdeniz Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 335,32601 403,10962
İstanbul Aydın Üni. Sınıf Öğretmenliği  (%75 Burslu) TM-2 3 334,57185 340,00359
Sakarya Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 334,31299 390,42741
Gaziantep Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 334,23869 393,18839
Mersin Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 334,21301 376,99814
Hasan Kalyoncu Üni. Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 3 332,27998 380,83749
Necmettin Er. Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 332,07421 381,74370
Balıkesir Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 330,53177 381,23527
Ondokuz Mayıs Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 330,14132 371,31571
Adnan Menderes Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 326,65716 352,81314
Dicle Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 88 324,94498 366,89851
K. Sütçü İmam Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 323,47582 361,65481
İnönü Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 323,42397 374,89495
Süley. Dem. Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 41 322,97913 352,94711
Çanakkale Onsekiz Mart Sınıf Öğretmenliği TM-2 123 321,93997 371,20104
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 41 321,71392 381,24497
K.T.Ü Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 321,32322 382,03607
Pamukkale Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 149 321,18506 371,94133
Abant İzzet Baysal Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 321,17173 364,19025
Aksaray Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 321,06730 370,74696
Uşak Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 320,75670 359,96042
Harran Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 47 320,35194 374,16801
Düzce Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 72 320,00175 358,10130
Zirve Üni. Sınıf Öğretmenliği  (Tam Burslu) TM-2 7 319,80720 372,12753
Muğla Sıtkı K. Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 318,75480 346,52387
Fırat Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 317,68217 381,93442
Afyon Kocatepe Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 88 315,82595 366,07027
Celal Bayar Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 134 315,53175 345,09921
Dumlupınar Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 315,52638 354,90776
Kırıkkale Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 315,45469 387,62879
Trakya Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 315,38443 355,01247
Niğde Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 315,24886 373,91851
Atatürk Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 314,73990 369,36703
Yüzüncü Yıl Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 313,99921 381,60245
Mustafa Kemal Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 313,97124 362,01212
Adıyaman Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 311,72433 343,49479
Ahi Evran Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 310,35405 343,48024
Cumhuriyet Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 310,23196 353,26043
Gaziantep Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 310,15452 331,77127
Mehmet Akif E. Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 310,02872 354,46026
Amasya Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 309,78623 359,29631
Kilis 7 Aralık Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 308,08818 359,15933
Bartın Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 47 307,79696 347,11999
Bülent Ecevit Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 307,11985 348,16176
Ordu Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 52 307,10026 367,18475
Siirt Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 305,82533 374,01892
R.T.E Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 304,94177 347,84639
Gaziosmanpaşa Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 303,54021 352,19133
Kastamonu Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 134 303,16919 324,09611
Sinop Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 303,08739 352,19336
Giresun Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 164 302,60186 337,33633
Erzincan Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 159 300,60066 351,54159
Bozok Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 52 299,18851 354,42898
Artvin Çoruh Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 72 297,93898 347,36292
Muş Alparslan Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 297,35789 346,02266
Bayburt Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 295,40259 336,76962
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 293,69329 345,46874
Başkent Üni. Sınıf Öğretmenliği  (%50 Burslu) TM-2 10 293,28350 312,48074
Kafkas Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 290,65695 349,38461
Hakkari Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 31 281,36959 305,47891
Hasan Kalyoncu Üni. Sınıf Öğretmenliği  (%50 Burslu) TM-2 3 280,91510 306,24070
Doğu Akdeniz Üni. Sınıf Öğretmenliği  (Tam Burslu) TM-2 6 276,65382 325,60605
İstanbul Aydın Üni. Sınıf Öğretmenliği  (%50 Burslu) TM-2 30 275,65718 329,35968
Zirve Üni. Sınıf Öğretmenliği  (%50 Burslu) TM-2 25 254,92690 298,76434
Yakın Doğu Üni Sınıf Öğretmenliği  (Tam Burslu) TM-2 6 242,84980 274,09996
Girne Amerikan Sınıf Öğretmenliği  (Tam Burslu) TM-2 10 242,58116 289,25534
Lefke Avrupa Üni. Sınıf Öğretmenliği  (Tam Burslu) TM-2 3 240,96346 269,71581
Hasan Kalyoncu Üni. Sınıf Öğretmenliği  (%25 Burslu) TM-2 24 231,41411 276,70035
İstanbul Aydın Üni. Sınıf Öğretmenliği  (%25 Burslu) TM-2 15 230,59305 268,11922
U.A. Kıbrıs Üni. Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 15 224,85894 273,22781
Girne Amerikan Sınıf Öğretmenliği  (%75 Burslu) TM-2 5 223,27997 225,95281
Zirve Üni. Sınıf Öğretmenliği  (%25 Burslu) TM-2 38 221,65140 252,15973
Başkent Üni. Sınıf Öğretmenliği  (Ücretli) TM-2 17 221,21685 268,09584
Azer. Dev. Ped. Üni. Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) TM-2 20 215,48250 215,48250
Lefke Avrupa Üni. Sınıf Öğretmenliği  (%50 Burslu) TM-2 24 215,08337 225,59405
Yakın Doğu Üni Sınıf Öğretmenliği  (%50 Burslu) TM-2 54 214,85844 231,69547
Doğu Akdeniz Üni. Sınıf Öğretmenliği  (%50 Burslu) TM-2 25 205,00844 257,31208
U.A. Kıbrıs Üni. Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) TM-2 10 204,41026 204,41026
İstanbul Aydın Üni. Sınıf Öğretmenliği  (Ücretli) TM-2 60 200,47354 263,44661
Doğu Akdeniz Üni. Sınıf Öğretmenliği  (Ücretli) TM-2 20
Doğu Akdeniz Üni. Sınıf Öğretmenliği  (%25 Burslu) TM-2 11
Girne Amerikan Sınıf Öğretmenliği  (Ücretli) TM-2 10
Girne Amerikan Sınıf Öğretmenliği  (%50 Burslu) TM-2 20
Lefke Avrupa Üni. Sınıf Öğretmenliği  (Ücretli) TM-2 3
U.A. Kıbrıs Üni. Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) TM-2 15
U.A. Kıbrıs Üni. Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 15

Bir önceki makalemiz olan Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları konulu makalemizi incelemenizi öneririz

Özet
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2015-2016
Makale Adı
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2015-2016
Açıklama
Sınıf öğretmenliği taban puanları 2015-2016, Sınıf öğretmenliği taban sıralaması, Sınıf öğretmenliği puanları
Yazar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eczacila/public_html/wp-content/themes/poyraz/parts/singleslider.php on line 17
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. ayse dedi ki:

    sinif ogretmenliginde ki puanlar gecen yila ait.2015-2016 artvin coruh universitesi sinf ogretmenligi taban puani 320 ve sinif ogretmenliginde ciddi bir yukselis var bu sene en son kisi 125 bin ile sinif ogretmenligine yerlesmistir.

BİR YORUM YAZ