Organik Kimya dersi hakkında

  • Haberin Tarihi: 14 Ocak 2015
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Organik Kimya dersi hakkında

Organik Kimya dersi konuları, Organik Kimya sınavı, Organik Kimya soruları, Organik Kimya nedir?

Organik Kimya Dersi

Dersin amacı, temel organik kimya bilgisinin kazandırılmasıdır. Bu amaçla farmasötik bilimler eğitimi için gerekli olan konular Organik Kimya dersinde detaylı olarak incelenmektedir.

Organik Kimya Dersinin İçeriği

-Organik Kimyada Temel Kavramlar

– Organik Bileşiklerin İsimlendirilmesi

– İşlevsel Grupların Kimyası

– Heterosiklik Kimyaya Giriş

– Temel Stereokimya

– Kimyasal bağlar, polar kovalent bağlar, hibritleşme ve karbon bağlarının geometrileri, kimyasal yapıların çizilmesi, isimlendirmeye giriş.

– İşlevsel grupların isimlendirilmesi, hazırlanması, özellikleri ve tanınmaları (alkanlar, alkenler, alkinler, aromatiklik ve benzen, halojenli organik bileşikler, alkoller, fenoller, eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilik asitler, karboksilik asit türevleri ve aminler)

– Polikarboksilik ve Heterosiklik Bileşiklerin İsimlendirilmesi.

– Stereokimya (alkanların konformasyonları, geometrik izomeri ve E/Z sistemi, kiralite, optik aktivite, spesifik rotasyon, konfigürasyon, R/S sistemi, enantiomerler ve diastereomerler)

Organik Kimya Öğrenme Çıktıları

1 1. Organik Kimya’nın temel prensiplerini anlayabilme.
2 2. İlaç etkisinde rol olan temel kimyasal kavramları ve moleküller arası güçleri kavrayabilme.
3 3. Genel kimyasal adlandırma kurallarını ve IUPAC ilkelerini kavrayabilme.
4 4. İşlevsel grupları tanıyabilme, isimlendirme kurallarını, kimyasal ve fizikokimyasal özelliklerini ve genel sentez yöntemlerini kavrayabilme.
5 5. İşlevsel grupların birbirlerine dönüştürülmesine olanak sağlayan sentetik metodları anlayabilme ve bunların genel sentetik yöntemlerde uygulanmasını kavrayabilme.
6 6. Heterosiklik bileşikleri tanıyabilme ve adlandırma kurallarını kavrayabilme.
7 7. Stereokimyanın temel kavramlarını öğrenebilme ve ilaç etkisi açısından önemini kavrayabilme.

Aşağıdaki yazıları da incelemenizi öneririz:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın