Eczacilar.net

Onkoloji Eczacıları Derneğinden Eczacılık Öğrencilerine Staj Fırsatı

Onkoloji Eczacıları Derneği, Eczacılık fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin; onkoloji eczacılığını daha iyi tanımaları amacıyla Onkoloji Eczacıları Derneği…..

Onkoloji Eczacıları Derneğinden Eczacılık Öğrencilerine Staj Fırsatı

Onkoloji Eczacıları Derneği, Eczacılık fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin; onkoloji eczacılığını daha iyi tanımaları amacıyla Onkoloji Eczacıları Derneği Staj Raporu (OSO) projesini başlatarak eczacılık öğrencilerine staj imkanı sunuyor.

Derneğin resmi sitesinden yayınlanan duyuruda detaylar şu şekilde belirtilmiştir:

OSO
Onkoloji Eczacıları Derneği Staj Ofisi 
Tüm Başvurular için
osobasvuru@gmail.com
1. Antineoplastik İlaç Hazırlama Üniteleri ve TPN Ünitelerinde staj yapmak isteyen Eczacılık Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrenciler içindir.
2. OSO aktiviteleri ve başvuru şartları derneğimizin sitesinde detaylı olarak açıklanır. Staj başvurusu sadece her yılın ilk 2 ayında alınır.
3. 31 Mart tarihine kadar ilgili öğrenciler CV lerini gönderirler. CVler, OSO’nun tek bir eposta adresinde toplanır.
4. CV değerlendirilmesinde öğrencinin daha önce katıldığı kongre, dernek faaliyetleri, sosyal yardım projeleri, İngilizce dil düzeyi’ne bakılır.
5. OSO tarafından geçerli sayılan CV sahibi öğrencilere OSO tarafından aşağıdaki e-posta gönderilir.
   OSO akredite ünitelerde staj yaptığınız sırada ve sonrasında meslek hayatında bu konuda çalışırken, hastalarla iletişim kurmanız gerekecek. Biz ve ekiplerimiz hizmet verdiğimiz insanları protokol numaraları, hastalık adları, yatak numaraları vb ile takip etmeyiz. Kişilerle diyaloga geçeriz. Kaliteli bir hasta danışmanlığı için birebir iletişimin önemi büyüktür. Bu anlamda sizden istediğimiz, kanser teşhisi konmuş bir hasta veya hasta yakını ile bir görüşme yapmanız. Bu görüşmede, sizden, hastaya ait tüm detayları almanızı istiyoruz. Kimdir? Teşhisi nedir? gradei, seviyesi nedir? Tedavisi nedir? Ne kadar zamandır tedavi alıyor? Ek aldığı ilaçlar ve beslenme takviyeleri, bitkisel ilaçları gibi. Görüşme sırasında tedavi aldığı yerde eczacının olup olmadığı, varsa da yoksa da, hastane eczacısından beklentilerinin ne olduğu, ne kadarına cevap bulabildiği, hayalindeki tedavide eczacının yeri gibi konularda konuşmanız. Sonrasında en az 100 kelimelik bir yazı kaleme almanız. Bu çalışma, daha önce bizde staj yapan, sonrasında meslek hayatına atılan tüm meslektaşlarımın yıllar sonra karşılaştığımızda en fayda gördükleri çalışma diye söyledikleri bir çalışmadır. Ana amacımız hastayla diyalog ve bunu kaleme alabilmektir. Son gönderim tarihiniz 31.Nisan’dır. İyi çalışmalar.
6. Bu çalışmanın sonuçları yine OSO merkezine gelir ve burada değerlendirilir. Bu çalışmadan geçer not alan adayların iletişim bilgileri, OSO akredite hastanelerdeki yine OSO akredite Eczacılara verilir. Eczacılar aday ile kendileri birebir görüşürler ve uygun görüyorlarsa bunu yazılı olarak OSO’ya iletirler. OSO aday ile iletişime geçer ve adayı ilgili hastane ve Eczacıya teslim eder.
7. OSO Staj Merkezi Akreditasyon Şartları.
   a. İlgili Merkez Üniversite, SB veya Özel Hastane içerisinde olabilir.
   b. Kullanılan sistem Robotik/Yarı Robotik/Manuel olabilir ancak sistem yeterince kapalı olmalıdır.
   c. Ünite sorumlusunun Dernek üyesi bir Eczacı olması zorunludur.
   d. Ünitenin en az iki stajyer eczacı ile çalışabilecek büyüklükte olması gerekmektedir.
   e. Stajyer Eczacının tüm eğitiminin en az %60’ını ünite içerisinde aktif ilaç hazırlama yapacak malzeme, mekan ve şartlara sahip olması gerekmektedir.
   f. OSO Staj merkezi akreditasyonuna başvuracakların aşağıda içeriği belirtilmiş bir dosya ile OSO’ya başvuru yapılmalıdır;
      i. Kurumun Adı
      ii. Yatak Sayısı
      iii. Hastane Eczacısı Sayısı
      iv. Staj ünitesinden sorumlu olacak Eczacının özgeçmişi
      v. Staj merkezinin son 2 (iki) yıllık faaliyetleri
      vi. Onkoloji/TPN hazırlama ünitesinin hazırlama kapasitesi (Aylık/Yıllık)
      vii.Günübirlik Ayaktan uygulama alanındaki koltuk sayısı
      viii.İlaç hazırlama yöntemi ix. Sorumlu olacak eczacının dilekçesi
   g. OSO tarafından dosya içeriği en fazla 1(bir) ay içerisinde değerlendirelecek,  onay verilen merkezlere Onkoloji Eczacıları Derneği ve OSO Akreditasyon  Numarasını gösteren yapışkanlı bir logo belge verilir.
   h. Bu belgenin geçerlilik süresi 2(iki) yıldır.
   i. Bu belge staj merkezine asılmak zorundadır.
8. OSO Staj Sorumlusu Onkoloji Eczacısı Akreditasyon Şartları.
   a. Eczacı üniteden birincil olarak sorumlu olmalıdır.
   b. Eczacı mesai saatinin en az %60’ını ünitede geçiriyor olmalıdır.
   c. Eczacı derneğimiz tarafından verilmiş olan ‘Antineoplastik İlaç Hazırlama Teknikleri ve Güvenli Oda Yönetimi Eğitimi’ ve/veya ‘Total Parenteral Beslenme Hazırlama Teknikleri ve Güvenli Oda Yönetimi Eğitimi’ni almış olmalıdır.
   d. Staj tarihleri boyunca yıllık izin kullanamaz.
   e. Staj en az 3 hafta olmalıdır.
   f. Staj süresince derneğimiz tarafından basılmış olan en güncel ‘Antineoplastik İlaç Hazırlama Teknikleri Rehberi’ni uygun şekilde günlere bölmeli ve bu rehber üzerine, rehberin tüm içeriği staj süresince bitecek şekilde işlenmelidir.
9. Staj sonunda Staj değerlendirme sınavı on-line olarak OSO merkezi tarafından yapılacak sonuçları Staj sorumlusu Onkoloji Eczacısı ile paylaşılacaktır.
10. Staj bitimini takiben Staj Memnuniyet anketi on-line olarak OSO merkezi tarafından yapılacak sonuçları her yıl kongrede yönetim kurulu ile paylaşılarak bir sonraki senenin staj merkezlerine karar verilecektir.
11. Başarılı olarak tamamlanan stajların sonunda her stajyer eczacıya 3 evrak OSO tarafından hazırlanıp, staj sorumlu eczacısı tarafından imzalanması ve takdim edilmesi için gönderilecektir.
   a. Staj yaptığı birime göre ‘Antineoplastik İlaç Hazırlama Teknikleri ve Güvenli Oda Yönetimi Eğitimi’ veya ‘Total Parenteral Beslenme Hazırlama Teknikleri ve Güvenli Oda Yönetimi Eğitimi’ Sertifikası,
   b. Stajyer Eczacının okuduğu üniversite dekanına teslim edilmek üzere stajyere kapalı zarfla verilecek mektup;
        Sayın Dekanım, Saygıdeğer Meslektaşım,
   Fakülteniz öğrencilerinden ………….., ………./………… tarihleri arasında, Koordinatörü olduğum Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Onkoloji Hastanesi Merkezi Antineoplastik İlaç Hazırlama Ünitesi ve TPN Üretim Merkezi’n de staj süresini tamamlamıştır. ! Öğrenciniz staj süresi boyunca, staja devamlılık, çalışmalara ilgi ve katılım konularında yeterlilik göstermiş, eğitimi boyunca almış olduğu bilgi ve deneyimi, ünitemizdeki günlük uygulamalarda sunabilmiştir. Öğrenciniz staj boyunca ve staj sonu yapmış olduğum değerlendirmelerde yeterli düzeyde olduğunu göstermiştir. Şu anki bilgi ve deneyimi ile yurtiçinde ve yurtdışında herhangi bir Sitotoksik İlaç Hazırlama Ünitesinin kurulum,  sevk ve idaresinden sorumlu olarak görev yapabilecek  niteliklere sahiptir. Staj süresi boyunca kendisine verilen eğitim programı ekte ilginize sunulmuştur. Ülkemiz ve mesleğimiz geleceği adına yetiştirmiş olduğunuz bu başarılı ve etik değerlere bağlı meslektaşım için size şahsım ve ekibim adına teşekkürlerimi sunarım. Bu kadar üstün mesleki donanımla yetiştirdiğiniz öğrencinize staj imkânı sunmuş olmaktan dolayı mutluyum. Önümüzdeki yıllarda da Fakültenizin yetiştirmiş olduğu öğrencilerini, Onkoloji Eczacılığı konusunda bilgilendirmek ve  merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağım.
   Saygılarımla,
   Uz.Ecz. Ahmet Sami BOŞNAK
   Gaziantep Üni. Şahinbey Onkoloji Hastanesi
   Merkezi Antineoplastik İlaç Hazırlama Ünitesi ve TPN Üretim Merkezi
STAJ PROGRAMI İÇERİĞİ
KUR 1
1. KİŞİSEL KORUYUCU ARAÇLAR
2. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
3. ATIK YÖNETİMİ
4. TEMEL HESAPLAMALAR
KUR 2
1. SAFE&SAFER STANDARTLARI TOP 10 GÜVENLİK NOKTALARI
2. İLAÇ HAZIRLAMADA İŞ AKIŞI: U SİSTEMİ
3. ANTİNEOPLASTİK İLAÇ HAZIRLAMA PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ VE SAYISI NASIL OLMALIDIR?
4. ARTAN İLAÇLAR KAYIP MI KAZANIM MI? POSTER SUNUMU
KUR 3
1. ASEPTİK EL YIKAMA YÖNTEMİ
2. İLAÇ HAZIRLAMA ORTAMLARI
3. HAZIRLAMADA MARUZİYET RİSKLERİ
4. PERSONELE BULAŞI DURUMU
5. ACİL DÖKÜLME KİTİ NEDİR? NE AMAÇLA KULLANILIR?
6. DÖKÜLMELERİN TEMİZLENMESİ YÖNETİMİ
7. İLAÇ MARUZİYETİNDE SİTOTOKSİK AJANA ÖZEL İLK YAPILMASI GEREKENLER
KUR 4
1. BİYOLOJİK GÜVENLİK KABİNLERİ
2. ANTİNEOPLASTİK İLAÇ HAZIRLAMA ÜNİTELERİNİN TEMİZLENMESİ
3. BİLGİSAYAR YAZILIMININ GEREKLİLİĞİ
4. İLAÇ HAZIRLAMA: SÜREKLİ İNFÜZYON POMPALARI
5. NEDEN STOK SOLÜSYON HAZIRIYORUZ?
6. İLAÇ HAZIRLAMA SONRASI TRANSPORT
7. ÇALIŞAN PERSONELİN SÜREKLİ EĞİTİMİ
KUR 5
1. ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARA ÖZEL HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
2. ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR VE AMBALAJ TÜRLERİ ARASINDAKİ STABİLİTE İLİŞKİSİ
c. Stajyer Eczacının kendisine iş başvurularında kullanılmak üzere referans mektubu;
   Saygıdeğer Meslektaşım,
  Sayın …………., …………../……….. tarihleri arasında, Koordinatörü olduğum Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Onkoloji Hastanesi Merkezi Antineoplastik İlaç Hazırlama Ünitesi ve TPN Üretim Merkezi’n de staj süreni başarı ile tamamladın. ! Staj süren boyunca, staja devamlılığın, çalışmalara ilgi ve katılımın konularında yeterlilik gösterip, eğitimin boyunca almış olduğun bilgi ve deneyimi, ünitemizdeki günlük uygulamalarda başarı ile sunabildin. Staj süresi boyunca ve staj sonunda yapmış olduğum değerlendirmelerde yeterli düzeyde olduğunu gördüm. Şu anki bilgi ve deneyimin ile yurtiçinde ve yurtdışında herhangi bir Sitotoksik İlaç Hazırlama Ünitesinin kurulum, sevk ve idaresinden sorumlu olarak görev yapabilecek  niteliklere sahip olduğunu görüyorum.
Ülkemiz ve mesleğimiz geleceği adına, bugün sende gördüğüm başarı, bilimsel merak ve etik değerlere bağlılığının, meslek hayatında da devam etmesini diliyorum. Sana staj imkânı sunmuş olmaktan dolayı mutluluk ve onur duyuyorum.  ! Önümüzdeki yıllarda, seni Kanserle Savaşın her basamağında aktif bir Eczacı olarak görmek ve aynı saflarda bu savaşı sürdürmek adına, hayat boyu başarılar dilerim.
   Sevgi ve Saygılarımla,
   Uz.Ecz. Ahmet Sami BOŞNAK
   Gaziantep Üni. Şahinbey Onkoloji Hastanesi  Merkezi Antineoplastik İlaç Hazırlama
   Ünitesi ve TPN Üretim Merkezi
OSO Akreditasyonu Almış Merkezler:
1.  Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Onkoloji Hastanesi (Sorumlu Eczacı: Uz Ecz Ahmet sami BOŞNAK)
2.  Uşak Devlet Hastanesi (Sorumlu Eczacı: Uz Ecz. Hakkı ÖZÇELTİK)
3.  İzmir Özel Kent Hastanesi (Sorumu Eczacı: Ecz. Gizem KALYONCU
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eczacila/public_html/wp-content/themes/poyraz/parts/singleslider.php on line 17
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ