Eczacilar.net

Farmakognozi dersi hakkında

Farmakognozi dersi hakkında

Farmakognozi dersi konuları, Farmakognozi sınavı, Farmakognozi soruları, Farmakognozi nedir?

Farmakognozi Dersi

Farmakognozi, biyolojik kaynaklı ilaçların elde edilmesi, üretilmesi, farmakolojisi ve tedavide kullanımlarını inceleyen bilim dalıdır. Farmakognozi Yüksek Lisans programı, droglar üzerinde anatomik çalışmalarla beraber , drogların ve biyolojik kaynaklı ilaçların, etkin maddeleri, etkin maddelerin üzerinden farklı miktar tayini yöntemleri kullanılarak drogların standardizasyonu, stabilizasyonu, kalitatif ve kantitatif analizleri, biyolojik aktivite çalışmaları, etkileşmeler ve biyoteknolojik araştırmaların yapılabilmesi için kurulan bir uzmanlık programıdır. Farmakognozi Yüksek Lisans programının amacı temel Farmakognozi bilgilerini kavrayabilme, temel Farmakognozi araştırmalarını yürütebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme potansiyelinde uzman yetiştirebilmektir. Ayrıca bitkisel tıbbi drogları tanıyabilen ve biyolojik kaynaklı ilaçlarla ilgili farmakope monograf analizlerine hakim olabilen, Eczacılık Fakültelerinin Farmakognozi Anabilim Dalında doktora için ön koşul olan temel Farmakognozinin teorik ve pratik olarak bilgi birikimi ile donatılmış ve biyolojik kaynaklı ilaç sektöründe gereksinim duyulan Farmakognozi uzmanı yetiştirmek bu programın amacıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Üniversitelerde eğitim ve araştırma, Sağlık Bakanlığında danışmanlık, ilaç sektöründe üretim, araştırma, ürün geliştirme, eğitmenlik ve yöneticilik, sağlık kurumlarında eczacılık hizmetleri ve yöneticilik, kamu kurumlarında eczacılık hizmetleri, yöneticilik.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Program Çıktıları

1 Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme
2 Farmakognozinin uygulamalarındaki süreçleri ve kişiler arası ilişkileri yönetebilme ve iletişim yeteneklerini kullanabilme
3 Farmakognozinin uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetebilme
4 Evrensel ve ulusal sağlık sorunlarının farkında olarak sağlık hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik politikalar üretebilme
5 İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin işleyişi, sürdürülmesi ve patolojisine yönelik kavramlara sahip olabilme
6 Temel ve uygulamalı fen bilimlerini farmakognozinin uygulamaları ile birleştirerek eczacılık alanında kullanabilme
7 Farmakognozi alanında sahip olduğu bilgilerin, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri getirebilme
8 Biyolojik kaynaklı ilaç etkin ve yardımcı maddelerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme
9 Fitoterapötiklerin, Homeopatiklerin, aromaterapötiklerin ve fitokozmetolojide kullanılan preparatlar ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme
10 İlaç etkin ve yardımcı maddelerinin farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme
11 Biyolojik kaynaklı ilaçlarla birinci basamak sağlık hizmetinin gerektirdiği eczacılık hizmetlerini sunabilme
12 Biyolojik kaynaklı ilaçların hastaya sunulmasından önce, reçeteyi oluşturan ilaçların en uygun dozu, uygulama yolları ve geçimsizlikleri konusunda gerekli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri kullanabilme
13 Biyolojik kaynaklı ilaçların , fitokozmetiklerin ve homeopatiklerin ve tıbbi ürünlerin metabolizmaları, etkileri ve kullanımları ile ilgili bilgileri kullanarak hastaların reçetelerini doğru ve uygun olarak karşılayabilme
14 Biyolojik kaynaklı ilaçların en uygun şekilde kullanımını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla farmasötik bakım ve klinik eczacılık uygulamaları çerçevesinde hasta kayıtlarını yönetebilme; hasta, hekim ve diğer sağlık personeline ilaçlar konusunda danışmanlık hizmeti verebilme
15 Doğru biyolojik ilaç kullanımını teşvik etmek üzere kullanımındaki eğilimleri izleme, değerlendirme ve çözüm geliştirebilme becerilerine sahip olabilme
16 Biyolojik kaynaklı İlaçlar ve sağlık alanında eğitim verebilme, danışmanlık ve denetim yapabilme
17 Farmakognozi uygulama alanlarının gerektirdiği çeşitli teknolojik araçlar, bilgi kaynakları ve yazılımları konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme
18 En az bir yabancı dili kullanarak eczacılığın biyolojik kaynaklı ilaçların uygulama alanlarındaki bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
19 Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olarak, farmakognozi uygulamaları, bilim, teknoloji, çağdaş düşünce ve davranış boyutunda güncel bilgilere sahip olabilme, bu bilgileri geliştirebilme ve derinleştirebilme
20 Farmakognozi alanındaki bir problemi, uygulamaya yönelik öngörülmeyen karmaşık durumlarda , yeni strajetik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
21 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslar arası hakemli saygın dergilerde yayınlayabilme
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eczacila/public_html/wp-content/themes/poyraz/parts/singleslider.php on line 17
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ