Eczacilar.net

Eczacılık öğrencileri eczacılık mesleği hakkında ne düşünüyor

Eczacılık öğrencileri eczacılık mesleği hakkında ne düşünüyor

Eczacılık öğrencileri eczacılık mesleği hakkında ne düşünüyor ?

Bu araştırma Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri arasında yapılan bir anket sonucu meydana gelmiştir.

Sağlık ekibi içinde önemli yer alan eczacılık mesleği, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 1. Maddesine göre “Eczacılık, eczane, ecza deposu, ecza dolabı gibi müesseseler açmak ve işletmek veya ispençiyari müstahzarat izhar ve imal etmek veyahut bu kabil resmi veya hususi müesseselerde mes’ul müdürlük yapmaktır” diye tanımlanmaktadır. Günümüzde eczacının birey ve toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik sorumlulukları üstlenen kişi olarak önemli yeri vardır. Bunun yanı sıra, halkın eczacı ile ilişkisi diğer sağlık çalışanlarına göre daha sık ve kolaydır. Bu ilişki, eczacıya, ilk yardım, aile planlaması, halkın sağlık eğitimi ve benzer sağlık konularında etkin olma şansı vermektedir.

Bugün ülkemizde her biri lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim yapan 7 Eczacılık Fakültesi, öğretim ve araştırmada çalışmalarını sürdürmektedir. 4 yıllık eğitim uygulayan bu fakülteler yılda yaklaşık 700 eczacı mezun vermektedirler. Eczacılar kendi açtıkları eczanelerinin dışında, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı hastanelerinin eczanelerinde, ilaç fabrikalarında, araştırma ve öğretim amacıyla üniversitelerde, bakanlıklarda çeşitli idari görevlerde, eczacı müfettişliklerinde, ilaç analizinde, çeşitli hastanelerde ve laboratuvarlarda uzman eczacı olarak çalışmaktadırlar.

Bazı ülkelerde, her on bin kişiye düşen eczacı sayısı şöyledir:

Portekiz (1985) 4.7
Fransa (1986) 9.3
Belçika (1985) 10.9
Danimarka (1984) 4.1
Almanya (1984) 5.1
Hollanda (1985) 1.3
İspanya (1984) 7.4
Lüksemburg (1985) 7.1
İngiltere (1981) 3.1

Ülkemizde ise bu sayının 1985 de 2.3, 1988 de 2.7 ve günümüzde 3’ü aştığı gözlenmektedir. Diğer bir deyişle, 1 eczacıya 3552 kişi düşmektedir. I. Ulusal Sağlık Kongresi’nde sunulan verilere göre, Türkiye’de eczacıların yıllara ve çalıştıkları kurumlara göre dağılımları Tablo I ve Tablo II de verilmiştir.

eczacilar-net-tablolar

1992 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na göre 12673 öğrenci A.Ü. Eczacılık Fakültesi’ni tercih etmiştir. Bunlardan 126 öğrenci proğrama yerleştirilmiştir. Proğrama yerleştirilen bu 126 öğrencinin tercih sıralamalarına göre dağılımları Tablo III de verilmiştir.

Bu çalışmada, A.Ü. Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin bu mesleğe yönelmelerini etkileyen faktörler, eczacılık mesleği hakkındaki gö­rüşleri, gelecekleri ile ilgili düşünce ve beklentilerinin saptanması amaçlanmıştır.

eczacilar-net-tablo3

Araştırma grubundaki öğrencilerin %64.2 sini kız öğrenciler, % 35.8 ini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu orta öğrenimlerini Milli Eğitim Bakanlığı liselerinde tamamlamışlardır. 134 öğrencinin aile ve / veya akrabalarında bir ya da birden fazla sağlık çalışanı bulunmakta (%58,5), 95 öğrencinin ise bulunmamaktadır.(% 41.5). Babaları sağlık mesleklerinden olan öğrenciler tüm grubun % 7.9 unu, aile ve / veya akrabalarında eczacı bulunanlar % 22.3 ünü oluşturmaktadırlar.

Öğrencilerin eczacılık mesleğini seçmelerinde ailenin (% 48.0) ve yakın çevrenin (%24.0) önemli etken olduğu gözlenirken, ancak % 7.4 ü kendi isteği ile seçtiklerini söylemişlerdir.Meslek seçiminde etkili olan faktörlerin dağılımı daha önce yapılmış benzer çalışmaların sonuçlarıyla da uygunluk göstermektedir (4, 5). Mesleği seçmede
etkili faktörlerin dağılımları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemiştir.

 

Hazırlayanlar:

Işıl Şimşek

Yıldır Atakurt

Bihter Yazıcıoğlu

Özet
Eczacılık öğrencileri eczacılık mesleği hakkında ne düşünüyor
Makale Adı
Eczacılık öğrencileri eczacılık mesleği hakkında ne düşünüyor
Açıklama
Eczacılık öğrencileri eczacılık mesleği hakkında ne düşünüyor
Yazar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eczacila/public_html/wp-content/themes/poyraz/parts/singleslider.php on line 17
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ