Eczacilar.net

Diş Hekimliği Taban Puanları ve Sıralaması 2015–2016

Diş Hekimliği Taban Puanları ve Sıralaması 2015–2016

Diş hekimliği taban puanları, Diş hekimliği taban sıralaması, Diş hekimliği puanları

YGS ve LYS maratonundan başarı ile çıkmak ile üniversite adaylarının omuzlarında ki yük bitmemektedir. İşin en zor kısmı olan tercih aşamasında, detaylı bir araştırmanın ve doğru analizlerin yapılması, bunun yanında adayların kariyer planlamalarını net bir şekilde ortaya koymaları da parlak bir gelecek için en önemli şartları oluşturmaktadır. Yanlış bir meslek tercihi ya da doğru bölüm – yanlış üniversite tercihleri sadece kısa dönemde değil, hayatlarının geri kalan kısmında da adayların zor günler geçirmesine neden olmaktadır.

Bu açılardan bakıldığında, özellikle diş hekimliği gibi yüksek başarı sıralaması ve taban puanlarına sahip bölümler üzerinde diş hekimliği taban puanları araştırmasının dikkatli ve detaylı bir şekilde yapılmasının önemi çok daha büyük olmaktadır. Gerek dünya, gerekse de Türkiye üzerinde elit meslek gruplarından birisi sayılan diş hekimliği, değişen sınav sisteminden olumlu etkilenen bölümlerden birisi konumundadır. 2009 yılından bu yana sürekli kontenjan artımına giden ve buna rağmen tercihler sonucunda tam doluluk kapasitesine ulaşan bu bölümde tercih aralığının oldukça dar olduğunu gözden kaçırmamak gerekmektedir.

Diğer bölümler için sunmuş olduğumuz geniş bir tabanda tercih yapma durumunu, diş hekimliği taban sıralaması konusunda söyleme şansımız pek bulunmamakta. Örneğin Zonguldak Üniversitesi gibi nispeten tercih sıralamasında altlarda kalan bir üniversitenin geçen yıl kapatmış olduğu kontenjan sıralamasının 19.000 civarında olduğunu belirtmek gerekir. Eğitim yapısı nedeniyle, kontenjan açısından düşük bir yapıya sahip bu bölümde, daha yüksek tercih sıralamasına sahip üniversiteler için başarı sıralamasının 5.000 seviyelerine kadar indiğini görmekteyiz.

Diş hekimliği puanları konusundaki geniş aralık ise, pek çok üniversite adayının düştüğü bir tuzak olarak karşımıza çıkmakta. Taban puan olarak 360 seviyelerinde gezinen, tavan puan olarak ise 510 rakamına kadar çıkan bu bölümde puan aralığının bu denli geniş olmasının nedeni ise devlet üniversiteleri kadar, özel üniversitelerin de bu bölüme oldukça sıcak bakması ve bünyelerinde bu bölümün bulunmasıdır. Kontenjan sayısının hızla yükselmesine rağmen, bu yıl içerisinde de ortalama olarak 5.000 civarında gezinen bir kontenjan sayısı olacağı düşünüldüğünde ve doluluk oranları da göz önüne alındığında, bu alanda eğitim görmek isteyen adayların içerisine girmiş oldukları rekabet ortamı çok daha iyi anlaşılmaktadır.

LYS sonucun ortaya çıkacak tablo neticesinde, puanlar üzerinde çok fazla bir değişikliğin olmayacağını varsayarsak, devlet üniversiteleri için yine 450 civarı bir taban puanın yeterli olacağını öngörebiliriz. Vakıf üniversitelerinden birisinde eğitim almak isteyen adaylar için ise ortalama olarak 325 – 330 Aralığında bir taban puandan bahsetmek mümkün olacaktır. Tavan puan açısından ise, yine sonuçlara bağlı olarak devlet üniversitelerinde 520 civarı bir puan ve vakıf üniversitelerinde de yine 520 – 530 arası bir puandan bahsetmek mümkün.

Diş hekimliği taban sıralaması konusunda ise vakıf ya da devlet üniversitesi farkının çok fazla olmadan, ortalama olarak 20.000 ile 25.000 arasında bir sıralamanın, bu alanda tercih kapısını aralayacağını söyleyebiliriz.

Verilen bu teknik bilgiler ışığında ve sunmuş olduğumuz puan tablosu eşliğinde daha net bir tercih sıralaması yapabileceğinizi belirterek, bu alanda eğitim görmek isteyen adaylar için, vakıf ya da devlet üniversitesi tercihlerinin ne kadar etkili olduğunu açıklamak faydalı olacaktır. Puan aralıklarına bakıldığında, vakıf üniversitelerinin çok daha düşük puanlarda öğrenci alımı yaptığı görülmekte. Bunun en büyük nedeni bu üniversitelerin sunmuş olduğu yüksek harç miktarları. Zaten tam burslu olarak vakıf üniversitesinde eğitim görmek isteyen bir adayın alması gereken puanın da yüksekliği bu durumu daha iyi ortaya çıkarmakta. Ülkemizde oldukça köklü ve kaliteli eğitim veren devlet üniversitelerinin de varlığı düşünüldüğünde, diş hekimliği taban puanları araştırması kadar, özel ya da devlet üniversitesinde eğitim görme kararının da önemli olduğundan bahsedebiliriz.

Peki Diş Hekimliği Taban Puanları ve Sıralaması ne durumda?

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Yeditepe Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 5 491,31474 521,29351
Şifa Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 4 471,17809 479,51681
Bezm-i Alem Vakıf Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 12 459,63476 515,37381
Hacettepe Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 134 458,60590 519,89455
İstanbul Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 175 455,08977 495,52072
İstanbul Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 10 452,37541 458,52589
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 3 451,76512 453,62141
Marmara Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 144 451,54413 470,48977
Ege Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 154 451,19349 474,69312
Biruni Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 450,47416 453,73272
Ankara Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 180 450,43322 458,34829
Gazi Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 123 449,89742 461,01093
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 1 449,72196 449,72196
İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 5 449,66243 451,23322
Akdeniz Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 52 449,49584 462,71401
Eskişehir Osmangazi Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 52 449,40032 457,35063
Kocaeli Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 77 448,58368 459,13700
Yeni Yüzyıl Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 448,40853 449,62862
İzmir Katip Çelebi Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) MF-3 52 447,92119 451,15182
Çukurova Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 88 447,69999 488,38545
Okan Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 447,29240 453,33438
İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%75 Burslu) MF-3 1 447,26068 447,26068
Selçuk Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 113 447,22407 466,73700
Erciyes Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 93 446,61578 458,25545
Adnan Menderes Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 21 445,66980 450,61395
Abant İzzet Baysal Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 82 445,48056 449,49191
Gaziantep Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 62 445,26844 451,16854
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 2 445,18112 446,93279
Necmettin Er. Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 62 444,99306 460,95032
Ondokuz Mayıs Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 103 444,90005 451,93505
Bezm-i Alem Vakıf Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 12 444,59190 458,01667
Süley. Dem. Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 93 444,49873 507,66949
İnönü Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 68 444,06127 451,03177
İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 1 443,96752 443,96752
K.T.Ü Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 93 443,52593 451,27408
Kırıkkale Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 82 443,00049 449,06104
Ordu Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 36 442,33861 444,63203
Mustafa Kemal Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 52 442,20046 451,38856
Bülent Ecevit Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 52 442,12217 448,44420
Dicle Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 98 441,58920 458,23222
Cumhuriyet Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 82 441,58810 456,04535
Gaziosmanpaşa Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 441,04690 446,88609
Atatürk Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 123 440,79563 452,11553
R.T.E Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 440,63832 442,51421
İstanbul Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 10 440,36222 444,32488
Yüzüncü Yıl Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 52 440,30267 459,79754
Şifa Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 4 438,87495 443,45074
Yakın Doğu Üni Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 10 438,38706 442,30413
Bezm-i Alem Vakıf Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 12 431,01424 443,67445
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 24 423,92874 443,70383
Okan Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 15 422,66476 442,11955
Akdeniz Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 422,16008 422,16008
Eskişehir Osmangazi Üni. Diş Hekimliği Fakülesi (KKTC Uyruklu) MF-3 2 415,93930 429,34361
Şifa Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 32 413,30045 437,91473
İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 1 413,21043 413,21043
Bezm-i Alem Vakıf Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 24 411,62738 430,06511
İstanbul Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 80 405,64859 432,34749
Ondokuz Mayıs Üni. Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) MF-3 2 405,19117 413,88972
Biruni Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 54 389,90964 436,14459
Yeditepe Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) MF-3 45 389,34603 437,68821
İstanbul Aydın Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 42 373,85341 402,79022
Okan Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 39 366,24029 418,73752
Yeni Yüzyıl Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 54 356,62979 392,16853
Yakın Doğu Üni Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 100 318,06872 398,02450
Özet
Diş Hekimliği Taban Puanları ve Sıralaması 2015–2016
Makale Adı
Diş Hekimliği Taban Puanları ve Sıralaması 2015–2016
Açıklama
Diş hekimliği taban puanları, Diş hekimliği taban sıralaması, Diş hekimliği puanları
Yazar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eczacila/public_html/wp-content/themes/poyraz/parts/singleslider.php on line 17
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ